بيلا أوروبا، صنع في صقلية | صنع في ألمانيا

تعد صقلية واحدة من أفقر المناطق في إيطاليا. رئيس البلدية في “مسينة” ريناتو أكورينتي يسعى لتحسين طريقة فصل النفايات وتسيير المزيد من الحافلات عبر المدينة. انه يريد أن يجعل “مسينة” مدينة أوروبية. أنطونيلا بريغوليو تدير واحدة من أقدم مزارع الليمون في صقلية وتصنع من محصولها المربى الذي يُصدر إلى ألمانيا وانجلترا وهي تستفيد أيضا من الاتحاد الأوروبي.

Antonella Briguglio di Nizza eletta rappresentante delle Donne Imprenditrici della Coldiretti di Messina

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Inglese Americano. Per ragioni di convenienza del visitatore, il contenuto è mostrato sotto nella lingua alternativa. Puoi cliccare sul link per cambiare la lingua attiva.

NIZZA – Antonella Briguglio, giovane imprenditrice di Nizza, è stata eletta  responsabile “Donne Impresa” della Coldiretti di Messina. Briguglio che ha 43 anni è architetto ma la passione per l’agricoltura l’ha portata a scegliere il lavoro in campagna dove da sei generazioni la sua famiglia produce agrumi e in particolare modo il limone Interdonato.

Si tratta di una cultivar prodotta esclusivamente nei comuni della riviera Jonica che vanno da Messina a Giardini Naxos, un limone pregiato che ha innumerevoli qualità organolettiche. Accanto a questo prodotto la neo responsabile produce i limoni “munacheddi”, arance vaniglia, arance tarocco, arance rosse, clementine, cedri, un ventaglio agrumicolo di grande pregio sempre più ricercato.

“E’ determinante chiudere la filiera – afferma – non basta produrre ma occorre anche trasformare e proprio questo è un comparto in cui ci sono ampie possibilità di sviluppo e dobbiamo far diventare queste colture ancora di più volano di sviluppo”.

A lei ed ad un gruppo di donne che hanno scoperto l’agrumicoltura e portano avanti una azienda agricola, il Giornale di Sicilia dedica oggi una intera pagina (la 23 di Cronache dalle Città) centrando il titolo proprio su Antonella: “Messina, donna-architetto scopre agrumicoltura”.

“La mia famiglia – dice – produce e commercializza agrumi da ben sei generazioni. L’azienda familiare si è estesa negli anni e ad oggi spazia tra 4,8 ettari di terreno nell’area che si estenda nella zona di Alì Terme e Fiumedinisi (Me). Inoltre possediamo e gestiamo fondi (circa 1,6 ettari) ubicati ad Alì Terme e a Castiglione di Sicilia (Ct), in un paesaggio unico a metà strada tra il mare, l’Etna e il fiume Alcantara. La nostra produzione rispetta la naturale stagionalità dei frutti. Per questo le quantità sono limitate”. Non solo agrumi ma anche biscotti e marmellate. L’azienda si chiama “Fragruminda” ed è attrezzata per le vendite on line.

http://www.gazzettajonica.it/news/2016/12/18/antonella-briguglio-di-nizza-eletta-rappresentante-delle-donne-imprenditrici-della-coldiretti-di-messina/22740/